Pesma

Znao sam da ti postojiš negde,u svetu,
radi mene.
I ja sam te naslućivao u svakom šušnju,
i u najmanjem pokretu,
kao kad se od plavog gutljaja daljina
zagrcnu zene.
Mi smo bili tako usamljeni,
ali smo se kroz snove jedno drugom uputili.
Znali smo da se medju tolikim ljudima
ne može sam biti
...i mi smo se naslutili.

Branko Miljkovic