Setio sam se trenutaka koje sam proveo
uz Ewku. Koliko sam se drugačije ja vladao prema njoj. Moj je dodir bio nežan;
moje ruke, moja usta, moj jezik, svesno su lebdeli preko nezine puti, meki i
lagani kao bablje leto što lebdi u vrelom vazduhu bez pirka vetra. Stalno sam
tražio nova osetljiva mesta koja čak ni ona sama nije poznavala, dajući im život
svojim dodirom, kao što sunčani zraci oživljavaju leptira koji se smrzao na
hladnom zraku jesenje noći. Sećao sam se svojih pomnih nastojanja i kako su ona
u devojčinu telu oslobađala neke žudnje i drhtaje koji bi inače ostali zauvek
zatvoreni u njemu. Ja sam ih oslobađao, želeći je samo zato da nađe zadovoljstvo
u sebi samoj.
Jerzy Kosinski - Obojena ptica