Sveti Nikon je bio rimski oficir, koji se spasao u boju tako što se prekrstio i pomolio Bogu, i tada je promenio svoj život i posvetio se Hristu