S obzirom na to da se požar dogodio u četiri različite crkve, na različitim mestima i to na najveći hrišćanski praznik Uskrs, mnogi smatraju da je ovo znak od boga i da to upozorenje shvatimo ozbiljno.